Polska Izba Druku

Polska Izba Druku, która powstała w 1992 roku jest otwartą organizacją ogólnopolską reprezentującą interesy zrzeszonych na zasadzie dobrowolności podmiotów gospodarczych zajmujących się: produkcją i usługami poligraficznymi lub inną działalnością związaną z branżą poligraficzną.

Misja

 • stałe reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Izby, zgodnie z ich wolą, wobec organów państwowych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych
 • współtworzenie warunków prawnych rozwoju branży poligraficznej
 • działanie na rzecz kształtowania dobrych obyczajów we współdziałaniu członków Izby
 • integracja środowiska poligraficznego

Działania Izby

 • wyrażanie opinii o ważniejszych projektach rozwiązań systemowych odnoszących się do obszaru zainteresowania Izby np. ostatnio wystąpienia Polskiej Izby Druku do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie nagłego, skokowego wzrostu cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw przemysłu poligraficznego oraz zmiany resortu, do którego przyporządkowany jest przemysł poligraficzny

 • podejmowanie działań zapewniających uczestniczenie przedstawicieli Izby w pracach organów administracji centralnych i innych gremiach w sprawach dotyczących działalności produkcyjnej, wytwórczej, normalizacyjnej, usługowej i handlowej związanej z polską poligrafią
 • monitorowanie i prognozowanie stanu branży poligraficznej, czego przykładem jest współpraca przy corocznym wydawnictwie „RYNEK POLIGRAFICZNY W POLSCE” Badanie KPMG i Polskiego Bractwa Gutenberga
 • powoływanie ekspertów, wydawanie opinii i prowadzenie poradnictwa technicznego
 • popieranie doskonalenia zawodowego pracowników w branżach objętych działaniem Izby
 • wspieranie firm członkowskich we wzajemnych relacjach z podmiotami biznesowymi w Polsce i za granicą
 • promowanie jakości polskich wyrobów poligraficznych i usług
 • wspieranie i czynny udział w działalności naukowej, naukowo-technicznej oraz oświatowej związanej z branżą poligraficzną
 • wspieranie i udzielanie w imieniu środowiska pomocy społecznej
 • coroczna organizacja ogólnopolskiego konkursu o nagrodę „Złotego Gryfa” na najlepszą jakość w poligrafii z podziałem na poszczególne grupy asortymentowe
Laureaci Nagrody Złoty Gryf 2019
 • Rada Polskiej Izby Druku powołała Kapitułę medalu Zasłużony Dla Polskiej Poligrafii, medal ten przyznawany jest osobom fizycznym za przyczynienie się do rozwoju krajowej poligrafii, wzrostu jakości jej produkcji oraz jej popularyzacji i promocji tak w kraju jak za granicą.
Medal Zasłużony dla Polskiej Poligrafii
 • organizowanie ogólnopolskich Konferencji Poligraficznych obejmujących szerokie spektrum tematyczne zagadnień istotnych dla branży poligraficznej
 • współpraca z innymi organizacjami samorządu gospodarczego np. w sprawie 5% VAT za książki
 • organizacja cyklicznych spotkań integracyjnych dla swoich członków np. Mądralin, Stare Jabłonki, Gierłoża koło Kętrzyna, Spała, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, Smardzewice nad Zalewem Sulejowskim.
Spotkanie integracyjne Mądralin
Spotkanie szkoleniowo-integracyje Rynia
 • Polska Izba Druku uzyskała preferencyjne ceny dla drukarń – swoich członków za wynajem powierzchni wystawowych
 • udzielanie patronatów Izby przedsięwzięciom, które już są znane i promowanie tych, które na to zasługują

Dane kontaktowe:

Polska Izba Druku
ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa
22 295-03-95
22 295-03-96

e-mail, WWW

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Partnerzy wortalu

Aktualne wydanie

spot_img

najnowsze

- Reklama -spot_img

więcej podobnych